BÁO CÁO & TỐI ƯU

(Nhà phân phối / Publisher)

Tối ưu chiến dịch

Chức năng thống kê lượng truy cập sẽ giúp Publisher quản lý và đánh giá cũng như tối ưu hiệu quả chiến dịch tiếp thị liên kết. Rentracks cập nhật đầy đủ các dữ liệu cần thiết giúp Publisher theo dõi hiệu quả quảng cáo:

  • Báo cáo theo ngày
  • Báo cáo theo kênh
  • Báo cáo theo chiến dịch
  • Báo cáo đơn hàng

Publisher lưu ý chọn các bộ lọc sau để có thể truy xuất báo cáo phù hợp:

– Thời gian

– Danh sách kênh

– Nhà cung cấp

– Thời gian mua/ ngày duyệt

– Số dòng hiển thị

Báo cáo theo ngày

Báo cáo theo kênh

Báo cáo chiến dịch 

Báo cáo đơn hàng