HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DASHBOARD

(Nhà phân phối / Publisher)

Trang chủ - Dashboard

Tại phần này, Rentracks sẽ hướng dẫn cho bạn cách cập nhật thông tin và thao tác nhanh trên trang chủ: xem báo cáo tổng quan, cập nhật chiến dịch mới, thông tin mới của Rentracks và cách tạo deeplink nhanh chóng.

1. Báo cáo tổng quan

Mục Tổng quan trong trang chủ sẽ hiển thị một bảng số liệu thống kê nhanh về các chỉ số quan trọng trong quá trình triển khai chiến dịch của bạn. Bảng số liệu này giúp bạn dễ dàng cập nhật tình hình và tính hiệu quả của các chiến dịch mà bạn đang triển khai.

Tại bộ lọc thông tin ở góc trái bên trên, bạn có thể lọc dữ liệu thống kê theo kênh, theo nhà cung cấp và theo khung thời thời gian tham chiếu.

Sau khi chọn bộ lọc dữ liệu, hệ thống sẽ xuất dữ liệu tổng quan của tài khoản với 3 trường thông tin chính sau:

– Đơn hàng: gồm số lượng đơn hàng phát sinh và số lượng đơn hàng đã được duyệt.

– Phân phối quảng cáo: gồm số lượt hiển thị, lượt nhấp chuột và CVR (Tỷ lệ lượt nhấp chuột/ lượt hiển thị).

– Hoa hồng: gồm tổng hoa hồng phát sinh và hoa hồng đã được duyệt.

2. Cập nhật chiến dịch

Chiến dịch HOT hằng ngày

Góc trên bên phải màn hình sẽ hiển thị các chiến dịch hot hằng ngày của Rentracks. Khi click vào logo của nhãn hàng, bạn sẽ có thể xem được các thông tin chi tiết về chiến dịch đó.

Chiến dịch mới/Chiến dịch nổi bật

Bên dưới bảng thống kê tại Trang chủ sẽ là danh sách các chiến dịch mới và chiến dịch nổi bật của Rentracks. Bạn có thể cập nhật thông tin và tra cứu chiến dịch trực tiếp tại đây với bộ lọc tìm kiếm ngay bên dưới.

Tại Trang chủ, bên dưới mục Tin Tức bạn sẽ nhìn thấy phần tạo deeplink nhanh để triển khai chiến dịch. 

***Lưu ý: Publisher chỉ có thể tạo deeplink nhanh tại trang chủ đối với các chiến dịch đã được duyệt đăng ký hợp tác. Đối với các chiến dịch mới, Publisher truy cập vào mục Tất cả nhà cung cấp/ All Advertiser để đăng ký hợp tác và triển khai chiến dịch.

Các bước để lấy link nhanh tại Trang chủ:

– Bước 1: Chọn nhà cung cấp

– Bước 2: Chọn website/kênh mà bạn muốn dùng để triển khai chiến dịch 

– Bước 3: Copy link sản phẩm từ website của nhà cung cấp và dán vào ô Link sản phẩm (Lưu ý: link phải ở dạng http://)

– Bước 4: Bấm Tạo. Sau khi tạo link thành công bạn Copy và sử dụng link cho các bài đăng của mình

***Lưu ý: Riêng với Lazada và Shopee, bạn có thể thao tác như trên hoặc nhấn ô “tìm kiếm sản phẩm” để tìm sản phẩm có hoa hồng thưởng (nếu có) và tạo deeplink nhằm tối đa mức hoa hồng có thể nhận được.