Lịch sử thanh toán

Chức năng “Lịch sử thanh toán” giúp bạn quản lý cũng như đối soát số tiền bạn kiếm được từ việc làm Affiliate Marketing cùng Rentracks Việt Nam. Để sử dụng chức năng này, hãy làm theo các bước sau

Bước 1: Tại Trang chủ, click vào “Báo cáo đơn hàng”, chọn “Lịch sử thanh toán”

Bước 2: Theo dõi quá trình thành toán hoa hồng của cá nhân

Số tiền hoa hồng sẽ được phân loại theo từng tháng, để theo dõi cụ thể bạn cần lưu ý những thông tin sau:

  – Tháng: Hoa hồng trước tính và thanh toán theo từng tháng.

  – Hoa hồng đã duyệt: Số tiền hoa hồng đã được duyệt và bạn có thể rút số tiền này về tài khoản ngân hàng mà bạn đã đăng ký.

  – Tổng thanh toán cộng dồn: Số tiền bạn đã thanh toán (đã rút về tài khoản ngân hàng) từ lúc bắt đầu đến hiện tại.

  – Ngày thanh toán dự kiến: ngày bạn có thể rút tiền về tài khoản.

  – Hoa hồng thanh toán: Số tiền bạn đã rút về tài khoản ngân hàng của mình.