LỊCH SỬ THANH TOÁN

(Nhà phân phối / Publisher)

Lịch sử thanh toán

Bước 1: Tại mục Thống kê lượng truy cập trên thanh menu chính, bấm chọn Lịch sử thanh toán

Bước 2: Kiểm tra các thông tin trong bảng lịch sử thanh toán

Số tiền hoa hồng mà bạn được nhận sẽ phân loại theo từng tháng. Bảng lịch sử thanh toán bao gồm các nội dung: 

– Tháng: thời điểm tham chiếu (tính theo tháng)

– Hoa hồng đã duyệt: là tổng hoa hồng được duyệt trong tháng.

– Tổng thanh toán cộng dồn: gồm Hoa hồng được duyệt của tháng tham chiếu cộng Tổng hoa hồng thanh toán cộng dồn của tháng trước nếu Tổng hoa hồng thanh toán cộng dồn của tháng trước nhỏ hơn 110.000 đồng.

– Ngày thanh toán dự kiến: Hạn chót Rentracks thanh toán hoa hồng cho Publisher. Thông thường Publisher sẽ nhận hoa hồng vào ngày 15 hàng tháng đối với nhà cung cấp thực hiện đối soát theo tháng và vào ngày thứ 6 hàng tuần đối với nhà cung ứng thực hiện đối soát theo tuần. 

– Hoa hồng thanh toán: Là tổng hoa hồng Publisher sẽ được nhận trong kỳ thanh toán đang tham chiếu. Publisher chỉ được nhận hoa hồng nếu tổng thanh toán cộng dồn từ 110.000 đồng.