X5 DOANH THU VỚI

AFFILIATE MARKETING

Tối đa R.O.I - Không chi phí ẩn

Tối đa R.O.I - Không chi phí ẩn

Không chi phí ẩn

affiliate là gì và nó hoạt động như thế nào?
Affiliate Marketing là giải pháp tiếp thị liên kết sử dụng sức mạnh từ mạng lưới Publisher rộng lớn, giúp doanh nghiệp tiếp cận và tương tác khách hàng trong suốt quy trình ra quyết định mua hàng. Doanh nghiệp chỉ phải trả chi phí dựa trên chuyển đổi, đơn hàng thành công.
Publisher quảng bá sản phẩm của bạn trên các kênh truyền thông (website/ blog/ FB...) thông qua affiliate link.
Khách hàng mua sản phẩm/ Đăng ký sử dụng dịch vụ thành công.
Rentracks ghi nhận kết quả và đo lường, báo cáo đến Advertiser.
Advertiser trả phí trên các đơn hàng thành công.
Publisher quảng bá sản phẩm của bạn trên các kênh truyền thông (website/ blog/ FB...) thông qua affiliate link.
Khách hàng mua sản phẩm/ Đăng ký sử dụng dịch vụ thành công.
Rentracks ghi nhận kết quả và đo lường, báo cáo đến Advertiser.
Advertiser trả phí trên các đơn hàng thành công.
So sánh affiliate và các kênh khác
HÌnh thức
affiliate marketing
Chỉ trả phí trên chuyển đổi thành công
Quảng bá và tối ưu bởi mạng lưới Publisher lớn
Nội dung đa dạng và tiếp cận tốt đến khách hàng
Chi phí trả sau
Dễ dàng nhân rộng doanh số (scale-up)
HÌnh thức marketing khác
Chi phí tính trên view/ click
Vận hành và tối ưu bởi agency hoặc bộ phận Marketing của Advertiser
Nội dung không đa dạng
Chi phí trả trước
Khó nhân rộng quy mô và tăng doanh số (scale-up)
So sánh affiliate và các kênh khác
HÌnh thức
affiliate marketing
Chỉ trả phí trên chuyển đổi thành công
Quảng bá và tối ưu bởi mạng lưới Publisher lớn
Nội dung đa dạng và tiếp cận tốt đến khách hàng
Chi phí trả sau
Dễ dàng nhân rộng doanh số (scale-up)
HÌnh thức marketing khác
Chi phí tính trên view/ click
Vận hành và tối ưu bởi agency hoặc bộ phận Marketing của Advertiser
Nội dung không đa dạng
Chi phí trả trước
Khó nhân rộng quy mô và tăng doanh số (scale-up)
lý do 200+ đối tác lựa chọn rentracks
Nền tảng Affiliate 15 năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản
Mạng lưới Publisher và Influencer đa dạng
Hệ thống minh bạch và đo lường theo thời gian thực
Nhiều mô hình trả phí: CPA/ CPS/ CPL/ CPO...
Miễn phí phí thiết lập ban đầu
Nền tảng Affiliate 15 năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản
Mạng lưới Publisher và Influencer đa dạng
Hệ thống minh bạch và đo lường theo thời gian thực
Nhiều mô hình trả phí: CPA/ CPS/ CPL/ CPO...
Miễn phí phí thiết lập ban đầu
quy trình hợp tác
Set up tracking
Với đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, Rentracks hỗ trợ kết nối nhanh chóng và chính xác trên nhiều nền tảng khác nhau: website, App, Mobile...
Build program
Thiết lập quảng bá chiến dịch cùa advertiser trên mạng tiếp thị liên kết của Rentracks. Đồng thời, Affiliate Manager phân tích và giới thiệu chiến dịch đến các Publisher tiềm năng.
Generate sales
Quản lý chiến dịch và trả phí cho Publisher. Đồng thời, Rentracks tạo các chương trình để khuyến khích Publisher tăng hoạt động tiếp thị liên kết và tạo ra doanh thu.
quy trình hợp tác
Set up tracking
Với đội ngũ kỹ thuật nhiều kinh nghiệm, Rentracks hỗ trợ kết nối nhanh chóng và chính xác trên nhiều nền tảng khác nhau: website, App, Mobile...
Build program
Thiết lập quảng bá chiến dịch cùa advertiser trên mạng tiếp thị liên kết của Rentracks. Đồng thời, Affiliate Manager phân tích và giới thiệu chiến dịch đến các Publisher tiềm năng.
Generate sales
Quản lý chiến dịch và trả phí cho Publisher. Đồng thời, Rentracks tạo các chương trình để khuyến khích Publisher tăng hoạt động tiếp thị liên kết và tạo ra doanh thu.
Khách hàng của chúng tôi