[Thông báo] Chiến Dịch VayVND Thay Đổi Điều Kiện Duyệt

Chiến dịch VayVND

Rentracks xin thông báo chiến dịch VayVND sẽ thay đổi điều kiện duyệt như sau:

  • Độ tuổi: 22-60 tuổi
  • Vị trí địa lý: Toàn VN

Những loại traffic bị cấm:

  • Pop-Up window / ClickUnder/Pop-Under
  • Toolbar
  • Cashback (Chỉ chấp nhận những traffic cashback từ Publisher đã được Advertiser duyệt)

Những loại quảng cáo bị cấm:

  • Yêu cầu user hoàn thành một hành động để nhận thưởng
  • Traffic dạng bonus (Publisher dùng phần thưởng, quà để đổi lấy việc user điền thông tin vay)
  • Landing page có sử dụng thương hiệu VayVND phải được duyệt bởi Advertiser.
  • Traffic người lớn
  • Traffic môi giới (Điền hộ đơn vay cho người khác)

Thời gian áp dụng: Từ 24/5/2021 đến khi có thông báo mới

Bài viết liên quan: