Cài đặt thanh toán

Bước 1: Truy cập vào mục “Cài đặt tài khoản”

cai-dat-tai-khoan

Tại Trang chủ, click vào “Cài đặt tài khoản”. Mục “Cài đặt tài khoản” được chia làm ba mục nhỏ bao gồm: Cài đặt tài khoản, Thông tin trang web và Cài đặt thanh toán

  – Cài đặt tài khoản: Mục lưu giữ những thông tin cá nhân của bạn.

  – Cài đặt kênh: Mục lưu giữ danh sách các trang web (hay còn gọi là các kênh) mà bạn dùng để quảng bá chiến dịch từ các Nhà cung cấp.

  – Cài đặt thanh toán: Mục đăng ký các tài khoản ngân hàng bạn dùng để giao dịch với Rentracks Việt Nam.

Bước 2: Click vào “Cài đặt thanh toán” và điền đầy đủ các thông tin

cai-dat-thanh-toan

 

  – Tên ngân hàng: Tên ngân hàng bạn dùng để thanh toán hoa hồng với Rentracks

  – Loại tài khoản: chọn “tài khoản tiết kiệm” hoặc “tài khoản thanh toán”

  – Tiền tệ tài khoản: chọn “VND – Vietnam Dong”

  – Tên chi nhánh: tên chi nhánh đăng ký tài khoản ngân hàng

  – Tên chủ tài khoản: tên chủ sở hữu tài khoản

  – Số tài khoản: số tài khoản ngân hàng 

  – Click “Cập nhật” để lưu lại thông tin vừa bổ sung