Chương trình

Influencer Affiliate Marketing

INFLUENCER là người tạo được ảnh hưởng đến những người khác nhờ vào uy tín, kiến thức hoặc mối quan hệ của họ với những đối tượng khác
Với 1,000+ người theo dõi trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Instagram, Tiktok, Zalo, ...
Thích sáng tạo và chia sẻ trải nghiệm, quan điểm, ...
Muốn chủ động gia tăng thu nhập và mức độ ảnh hưởng của mình đến cộng đồng

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

INFLUENCER AFFILIATE MARKETING (IAM)

CỦA RENTRACKS NGAY ĐỂ CÓ THỂ

Nhận mức
Hoa hồng ưu đãi đến 60%

Được tặng
sản phẩm

để trải nghiệm

Tăng thu nhập
Không giới hạn

Hỗ trợ thiết kế
Portfolio
chuyên nghiệp

Tư vấn xây dựng
Hình ảnh cá nhân
trên mạng xã hội

Thường xuyên nhận booking
từ nhãn hàng

Nhận mức
Hoa hồng ưu đãi đến 60%

Được tặng
sản phẩm

để trải nghiệm

Tăng thu nhập
Không giới hạn

Hỗ trợ thiết kế
Portfolio
chuyên nghiệp

Tư vấn xây dựng
Hình ảnh cá nhân
trên mạng xã hội

Thường xuyên nhận booking
từ nhãn hàng

QUY TRÌNH HỢP TÁC

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Đăng ký tham gia mạng lưới

INFLUENCER AFFILIATE

MARKETING

RENTRACKS