Marketing Intern

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Working time: 08:00 AM - 17:00 PM from Monday to Friday;
Thời gian làm việc: từ 8:00 AM đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu
Working place: 456-458 Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh
Địa chỉ làm việc: 456-458 Hai Ba Trung, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Free parking
Miễn phí gửi xe
Salaries Internship
Thực tập có hưởng lương
Opportunity to become a permanent employee
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Be trained and improve the professional knowledge of Digital Marketing from A to Z for free
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ miễn phí từ A đến Z kiến thức Digital Marketing
Stamp the internship report
Đóng dấu mộc báo cáo thực tập

Administering fan pages, building content, advertising campaigns on facebook
Quản trị fanpage, xây dựng các nội dung, chiến dịch quảng cáo trên facebook

Implementing campaigns to promote the company's website and other products and services on the internet, email, community and media
Thực hiện các chiến dịch quảng bá website và sản phẩm dịch vụ khác của công ty trên internet, email, các cộng đồng, truyền thông

Assist in finding and contacting potential customers.
Hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ với các khách hàng tiềm năng.

Join the other work of the Marketing Team.
Cùng tham gia các công việc khác của Team Marketing.Prioritize third or fourth-year students/ or just graduated.
Ưu tiên sinh viên năm 3/4 hoặc vừa tốt nghiệp.

Prioritize the majors in economics, business administration, marketing, journalism, media pr.
Ưu tiên các Chuyên ngành kinh tế, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing, Báo chí, pr truyền thông.

Has a basic knowledge of Digital Marketing (SEO is an advantage).
Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing (SEO là lợi thế).

Favorite and oriented to the field of Content Marketing, Digital Marketing.
Yêu thích và có định hướng theo lĩnh vực Content Marketing, Digital Marketing.

Has good communication and negotiation skills
Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Trở về trang trước

Please send your CV to email: hr@rentracks.com.vn
Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV trực tiếp về email: hr@rentracks.com.vn

* HR will contact you if your CV is suitable.
Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ đối với các hồ sơ phù hợp

Hồ sơ ứng tuyển

GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ