Thống kê lượng truy cập (theo trang web)

Bước 1: Tại Trang chủ, click vào “Thống kê lượng truy cập”, chọn “Thống kê lượng truy cập (theo trang web)”

Bước 2: Thực hiện lọc các thông tin bạn cần xem

Sau khi chọn “Thống kê lượng truy cập (theo trang web)”, màn hình sẽ hiện ra thống kê lượng truy cập đến từ các khách hàng của bạn trong từng kênh mà bạn sử dụng để bán hàng. Bạn có thể lọc các thông tin mà bạn muốn theo dõi theo các lựa chọn sau.

  – Thời gian: chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem thống kê lượng truy cập

  – Xem theo nhà cung cấp: bạn có thể xem theo các nhà cung cấp bạn đã hợp tác hoặc theo từng nhà cung cấp.

  – Tùy chọn hiển thị số lượng theo các mức 50, 100, 150,…

  – Tích chọn các nguồn truy cập bạn muốn xem: PC, Điện thoại thông minh và Máy tính bảng

Bước 3: Chọn “Xem báo cáo”

Sau khi nhấn “Xem báo cáo”, màn hình sẽ hiển thị các thông tin cũng như các chỉ số giúp bạn theo dõi truy cập theo website của khách hàng. Báo cáo giúp bạn theo dõi những thông tin như: Tên gọi trang web, số lần hiển thị quảng cáo, số lần nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột,…

Bạn có thể nhấp chọn “Tải về” để xem báo cáo dưới dạng file offline.