Thống kê lượng truy cập hằng ngày

Để biết được quảng cáo của bạn có hiệu quả hay không, chức năng “Thống kê lượng truy cập (hàng ngày)” giúp bạn theo dõi chi tiết các thông tin và chỉ số liên quan đến việc khách hàng truy cập vào đường dẫn bạn cung cấp. 

Bước 1: Tại Trang chủ, click vào “Thống kê lượng truy cập”, chọn “Thống kê lượng truy cập (hàng ngày)”

Bước 2: Thực hiện lọc các thông tin bạn cần xem

Sau khi chọn “Thống kê lượng truy cập (hàng ngày)”, màn hình sẽ hiện ra thống kê lượng truy cập đến từ các khách hàng của bạn. Bạn có thể lọc các thông tin mà bạn muốn theo dõi theo các lựa chọn sau.

  – Thời gian: chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem thống kê lượng truy cập

  – Xem theo website: bạn có thể xem các đơn hàng từ tất cả các website bạn có hay theo tên website mà bạn đã đăng ký.

  – Xem theo nhà cung cấp: bạn có thể xem theo các nhà cung cấp bạn đã hợp tác hoặc theo từng nhà cung cấp.

  – Tùy chọn hiển thị số lượng theo các mức 50, 100, 150,…

  – Tích chọn các nguồn truy cập bạn muốn xem: PC, Điện thoại thông minh và Máy tính bảng

Bước 3: Chọn “Xem báo cáo”

Sau khi nhấn “Xem báo cáo”, màn hình sẽ hiển thị các thông tin cũng như các chỉ số giúp bạn theo dõi  truy cập hàng ngày của khách hàng. Báo cáo giúp bạn theo dõi những chỉ số như: Ngày tháng, số lần hiển thị quảng cáo, số lần nhấp chuột, tỷ lệ nhấp chuột, số lượng đơn hàng đã duyệt, hoa hồng đã duyệt… 

Bạn có thể nhấp chọn “Tải về” để xem báo cáo dưới dạng file offline.