Trở về trang trước

Publisher Development Executive

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Working time: 08:00 AM - 17:00 PM from Monday to Friday;
Thời gian làm việc: từ 8:00 AM đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu
Working place: 456-458 Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh
Địa chỉ làm việc: 456-458 Hai Ba Trung, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Salary: From 400 USD ~ (2 Probation months)
Mức lương: từ 400  USD ( thử việc 2 tháng)
Social insurance will be paid based on full salary;
Đóng BHXH full dựa trên mức lương.

Search and build Publisher network (Publishers are owners and can sell on at least 1 social network account...)
Tìm kiếm và xây dựng lưới Publisher (Publisher là những người sở hữu và có thể bán hàng trên ít nhất 1 tài khoản mạng xã hội...)

Research and analyze competitors to figure out the business development strategies;
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh để đưa ra chiến lược phát triển kinh doanh;

Guide Publisher on how to sell on Digital Marketing channels to optimize revenue and profit of each campaign.
Hướng dẫn Publisher cách thức bán hàng trên các kênh Digital Marketing để tối ưu hóa doanh thu và lợi nhuận của mỗi chiến dịch

Collaborate with teams to promote maximum effectiveness for each campaign.
Phối hợp với các team để thúc đẩy hiệu quả tối đa cho từng campaign.

Other tasks assigned.
Các nhiệm vụ khác được giao.At least 1 years in Digital marketing. Having experience working for Agencies in Digital marketing or Affiliate Marketing is an advantage.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong mảng Digital marketing, ưu tiên ứng viên đã từng làm trong các Agency về Digital marketing hoặc Affiliate Marketing.

Expert in communication and negotiation skills.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt

Good Microsoft Office skills. Excel and Powerpoint is a must.
Basic English communication

Please send your CV to email: hr@rentracks.com.vn
Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV trực tiếp về email: hr@rentracks.com.vn

* HR will contact you if your CV is suitable.
Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ đối với các hồ sơ phù hợp

Hồ sơ ứng tuyển

GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ