Content Leader

Mô tả công việc

Yêu cầu công việc

Working time: 08:00 AM - 17:00 PM from Monday to Friday;
Thời gian làm việc: từ 8:00 AM đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu
Working place: 456-458 Hai Ba Trung, Tan Dinh Ward, Dist. 1, Ho Chi Minh
Địa chỉ làm việc: 456-458 Hai Ba Trung, P. Tân Định, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Salary: up to 1000 USD ~ (2 Probation months)
Mức lương: lên đến 1000 USD ( thử việc 2 tháng)
Social insurance will be paid based on full salary;
Đóng BHXH full dựa trên mức lương.

 Plan and execute a content strategy that drives high performance of content planning and lead generation, manage to deliver digital content: Facebook posts, blog posts, PR articles, advertising material, etc.
Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược content nhằm đạt hiệu quả cao, quản lý việc thực hiện digital content: bài đăng trên Facebook, bài đăng trên blog, bài viết PR, tài liệu quảng cáo, …

Study and understand internal projects to develop content plans to reach the target audience, insights, and competitors’ activities.
Nghiên cứu và hiểu các dự án nội bộ để phát triển các kế hoạch content nhằm tiếp cận đối tượng mục tiêu, insights và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

Work closely with the design team to make sure all materials will be aligned with the concept
Làm việc chặt chẽ với nhóm thiết kế để đảm bảo tất cả các vật liệu sẽ phù hợp với khái niệm

Provide creative thoughts/ ideas for digital campaigns/ proposals.
Đưa ra suy nghĩ, ý tưởng sáng tạo cho các digital campaigns/proposals

Understanding different language styles that appeal to various target markets.
Hiểu các phong cách ngôn ngữ khác nhau thu hút các thị trường mục tiêu khác nhau.

Research and manage potential content trends.
Nghiên cứu và quản lý các xu hướng content tiềm năng.

Build customer awareness and brand positioning plan across channels
Xây dựng nhận thức của khách hàng và kế hoạch định vị thương hiệu trên các kênh

Plan, implement & report performance of brand communication plans & campaigns
Lập kế hoạch, thực hiện và báo cáo các kế hoạch và chiến dịch truyền thông thương hiệu

Produce content for various speeches, events, hearings…
Sản xuất nội dung cho các bài phát biểu, sự kiện, ….

 At least 2 years of writing experience in the B2B Content Marketing & PR
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm viết trong lĩnh vực B2B Content Marketing & PR

Experience working as a Journalist or Content Writer at media companies is an advantage.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc vị trí Nhà báo, biên tập viên, Content Writer tại các công ty truyền thông.

 Educational background in Journalism & Communications, PR & Marketing, or ContentMarketing Academy
Tốt nghiệp Báo chí & Truyền thông, PR & Tiếp thị, hoặc Học viện Content Marketing

Proven ability to develop PR & branding communication strategie
Có khả năng phát triển các chiến lược truyền thông PR & xây dựng thương hiệu 

Excellent interpersonal and communication skills. Self-motivated and well-organized.
Có kỹ năng giao tiếp và kết nối giữa các cá nhân tốt. Năng động, có khả năng tổ chức tốt

Please send your CV to email: hr@rentracks.com.vn
Các bạn quan tâm vui lòng gửi CV trực tiếp về email: hr@rentracks.com.vn

* HR will contact you if your CV is suitable.
Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ đối với các hồ sơ phù hợp

Hồ sơ ứng tuyển

GỬI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ