Trang chủ

Sau khi đăng ký tài khoản thành công và đăng nhập vào hệ thống Affiliate Marketing Rentracks Việt Nam, bạn sẽ ở ngay mục Trang chủ. Đây là nơi hiển thị các thông tin tổng quan nhất của bạn.

1. Tổng quan

tong-quan

Trong phần “Tổng quan”, bạn có thể theo dõi các chỉ số cũng như các thông tin sau:

– Bạn có thể tùy chọn xem các chỉ số theo “Tất cả trang web” hoặc theo tên trang web dùng để bán hàng mà bạn đã cung cấp thông tin tại “Cài đặt tài khoản”.

– Hoặc bạn có thể chọn xem các chỉ số theo “Tất cả nhà cung cấp” hoặc theo tên nhà cung cấp mà bạn đã hợp tác trên hệ thống Affiliate Marketing Rentracks.

– Xem báo cáo: giúp bạn xem lại toàn bộ báo cáo về hoạt động bán hàng của bạn.

– Tổng số lượng đơn hàng: số lượng đơn hàng bạn có được 

   + Số lượng đơn hàng (Chờ xử lý): đây là các đơn hàng đã được đặt những vẫn đang trong quá trình đóng gói và vận chuyển.

   + Số lượng đơn hàng (Đã duyệt): đây là những đơn hàng đã hoàn tất quy trình giao và nhận tiền.

   + Số lượng đơn hàng (Đã huỷ): đây là những đơn hàng đã bị hủy do khách hàng huỷ nhận hoặc hủy đặt hàng.

   + Tỷ lệ chuyển đổi: tỷ lệ số lượng đơn hàng trên số lượng click.

– Số lần nhấp chuột: số lần khách hàng nhấp chuột vào link bán hàng của bạn

   + Số lần hiển thị quảng cáo: số lần quảng cáo xuất hiện/ tiếp cận đến khách .

   + Tỷ lệ nhấp chuột: tỷ lệ khách hàng nhấp chuột vào quảng cáo dẫn đến đường link Affiliate Marketing mà bạn đã tạo.

– Tổng hoa hồng phát sinh:  số tiền bạn có được từ những đơn hàng thành công (đã duyệt)

   + Hoa hồng đã duyệt: số tiền bạn có thể rút về tài khoản ngân hàng của mình.

2 . Các nhãn hàng tiêu biểunhan-hang-tieu-bieu

 

Đây là mục hiển thị các Nhà cung cấp (Advertiser) tiêu biểu của tháng (hoặc quý), những người cung cấp những chiến dịch hấp dẫn với mức hoa hồng cao hoặc những sản phẩm độc đáo.