Giải thưởng 

Chiến dịch nổi bật

Về Rentracks

Quy trình

** Ngoài giải thưởng đạt được theo tổng doanh thu, các Publisher khi tham gia “ĐUA TOP CUỐI NĂM” sẽ chung tay hỗ trợ hơn 1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đón TẾT 2023 ấm áp.
- Mỗi publishers đạt hoa hồng từ 2.300.000 VNĐ tương ứng với 100.000 VNĐ - được trích từ Rentracks - gửi đến chương trình "Tết Nhân Ái" thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Publisher xem thêm chương trình tại Link
- Thông tin về số tiền quyên góp sẽ được công bố trên trang thông tin của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các kênh truyền thông của Rentracks Việt Nam.

Hoa hồng được ghi nhận để tính thưởng
- Là mức hoa hồng cơ bản của chiến dịch,
- Hoa hồng được duyệt từ các chuyển đổi phát sinh trong thời gian 01.12.2022 - 31.12.2022
- Không giới hạn số lượng giải thưởng
- Mỗi publisher chỉ được nghiệm thu và nhận 1 giải thưởng tương ứng với Tổng hoa hồng đạt được
- Áp dụng hoa hồng phát sinh cho tất cả các chiến dịch tại Rentracks

*Lưu ý: Chỉ tính kết quả theo ID từng tài khoản của Publisher, không cộng gộp nhiều tài khoản

Đối soát & thông báo kết quả

Trao thưởng

11.01.2023

10.03.2023

17.03.2023

18.01.2023

D2C & Tài Chính

CÁC CHIẾN DỊCH CÒN LẠI

Publisher đăng ký tài khoản Publisher tại ĐÂY

Publisher đăng ký triển khai chiến dịch

Publisher bắt đầu triển khai chiến dịch

Publisher nhận hoa hồng & phần thưởng

THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG:

- D2C & Tài Chính: Trước 18.01.2023
- Mobile App, EC & Các chiến dịch khác: Trước 08.02.2023

GỬI