** Ngoài giải thưởng đạt được theo tổng doanh thu, các Publisher khi tham gia “ĐUA TOP CUỐI NĂM” sẽ chung tay hỗ trợ hơn 1 triệu người có hoàn cảnh khó khăn đón TẾT 2023 ấm áp.
- Mỗi publishers đạt hoa hồng từ 2.300.000 VNĐ tương ứng với 100.000 VNĐ - được trích từ Rentracks - gửi đến chương trình "Tết Nhân Ái" thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Publisher xem thêm chương trình tại Link
- Thông tin về số tiền quyên góp sẽ được công bố trên trang thông tin của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các kênh truyền thông của Rentracks Việt Nam.

GỬI