Báo cáo đơn hàng

Báo cáo đơn hàng

Sau khi các đơn hàng được xác nhận và vận chuyển đến khách hàng, để dễ dàng quản lý các đơn hàng cũng như số tiền hoa hồng mà bạn kiếm được từ những đơn hàng đó, chọn “Báo cáo đơn hàng)

Bước 1: Chọn “Báo cáo đơn hàng”

Bước 2: Thực hiện lọc các thông tin bạn cần xem

Khi bạn click vào “Báo cáo đơn hàng”, màn hình sẽ hiển thị toàn bộ những thông tin về các đơn hàng bạn đã bán được, bạn có thể lựa chọn những cách lọc sau để tìm kiếm các đơn hàng theo ý muốn của mình.

  – Thời gian: chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem báo cáo về các đơn hàng

  – Xem theo website: bạn có thể xem các đơn hàng từ tất cả các website bạn có hay theo tên website mà bạn đã đăng ký.

  – Xem theo nhà cung cấp: bạn có thể xem theo các nhà cung cấp bạn đã hợp tác hoặc theo từng nhà cung cấp.

  – Theo dõi các đơn hàng theo “Thời gian mua” hoặc các đơn hàng đã được duyệt theo “ngày duyệt”

  – Tùy chọn hiển thị số lượng đơn hàng theo các mức 50, 100, 150,…

  – Tích chọn trạng thái các đơn hàng bạn muốn xem: Chờ xử lý, Đã huỷ, Đã duyệt, Đã thanh toán

Bước 3: Chọn “Xem báo cáo”

Sau khi nhấn “Xem báo cáo”, màn hình sẽ hiển thị các thông tin cũng như các chỉ số giúp bạn theo dõi các đơn hàng. Báo cáo giúp bạn theo dõi những chỉ số như: Ngày nhấp chuột, ngày bán hàng, mã số bán hàng, nhà cung cấp, giá trị đơn hàng, hoa hồng, trang thái đơn hàng…

Bạn có thể nhấp chọn “Tải về” để xem báo cáo dưới dạng file offline.